Współpraca w zakresie logopedii i dwujęzyczności

Oferta współpracy

Przeprowadzam szkolenia oraz konsultacje logopedyczne w dowolnym miejscu za granicą, a także w Polsce.

Oferta szkolenia jest kierowana zarówno do nauczycieli w szkołach polonijnych, jak i rodziców dzieci dwujęzycznych. Podczas warsztatów pokazuję jak ważne jest podtrzymywanie dwujęzyczności, ale także ostrzegam przed problemami rozwojowymi dzieci, często tłumaczonymi dwujęzycznością. Pokazuję, jak wspierać język mniejszościowy oraz dbać o rozwój dziecka wychowywanego w dwóch językach i różnych kulturach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem, zapraszam do kontaktu.

Konferencje i szkolenia

W poniżej wymienionych konferencjach oraz szkoleniach miałam przyjemność poprowadzić dla Państwa wykłady lub/ i warsztaty:

 1. Dni Polskie w Hamburgu
  czerwiec 2014

 2. I Krajowa Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych w Neapolu
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  wrzesień 2014

 3. Konferencja Ewoluacyjna w Pułtusku
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  listopad 2014

 4. Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli w Birmingham
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  grudzień 2014

 5. Kurs online z zakresu tworzenia pomocy edukacyjnych dla dzieci dwujęzycznych na poziomie wczesnoszkolnym
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  grudzień 2014

 6. Szkolenie o dwujęzyczności dla nauczycieli polonijnych w Rzymie
  organizator: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie
  luty 2015

 7. Warsztaty Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Rzymie
  organizator: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie
  luty 2015

 8. Szkolenie dla nauczycieli polonijnych w Hamburgu
  organizator: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu
  styczeń/ luty 2015

 9. Szkolenie dla nauczycieli polonijnych w Neapolu
  organizator: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Lago Patria w Neapolu
  marzec 2015

 10. Warsztaty Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Neapolu
  organizator: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Lago Patria w Neapolu
  marzec 2015

 11. Warsztaty dla dzieci dwujęzycznych w Gruszewie na obozie dla rodzin wielojęzycznych
  organizator: dr E. Ławczys
  sierpień 2015

 12. II Krajowa Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych w Neapolu
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  wrzesień 2015

 13. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci polonijnych w Mahwah, New Jersey, USA
  organizator: Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Mahwah
  12 września 2015

 14. Proklamacja Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, USA
  organizator: Fundacja Dobra Polska Szkoła
  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
  13 września 2015

 15. Warsztaty Dwujęzyczność – jak zyskać, by nie stracić dla nauczycieli polonijnych w Rugby, UK
  organizator: Polska Szkoła w Rugby
  Lokalny Ośrodek Metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Anglii
  październik 2015

 16. II Międzynarodowa Konferencja Metodyczna Dziecko dwujęzyczne: problem czy skarb?
  w Rzymie
  organizator: Ambasada RP w Rzymie
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  Stowarzyszenie Wspólnota Polska
  Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie
  Stowarzyszenie Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego w Rzymie
  Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech
  listopad 2015

 17. Warsztaty Dwujęzyczność, jak zyskać, by nie stracić w ramach III zjazdu Akademii Polskości w Edynburgu w Szkocji
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  listopad 2015

 18. Warsztaty Dwujęzyczność, jak zyskać, by nie stracić we Fredrikstad w Norwegii
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  listopad 2015

 19. Warsztaty Dwujęzyczność, jak zyskać, by nie stracić w Londynie
  organizator: Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Finchley, Londyn
  luty 2016

 20. Wykład: Czym jest dwujęzyczność?
  I Ogólnopolskie Sympozjum Oblicza Logopedii Interdyscyplinarność i samodzielność. Lublin
  11-12 czerwca 2016

 21. VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie. Wykład i warsztaty poświęcone percepcji słuchowej dzieci dwujęzycznych.
  organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  Kongres Oświaty Polonijnej
  16-19 czerwca 2016

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

W różnych zakątkach świata, co kilka miesięcy prowadzę bezpłatne konsultacje logopedyczne. Do tej pory takie konsultacje odbyły się w następujących miastach:

 • Wiedeń, Austria – kilkakrotnie, ostatnie w październiku 2015,

 • Kraków, Polska – co jakiś czas nieprzerwanie od roku 2013,

 • Hamburg, Niemcy – parokrotnie w latach 2013 - 2015,

 • Bolonia, Italia – czerwiec 2014,

 • Campiglia dei Berici, Italia – listopad 2015,

 • Gandawa, Belgia – sierpień 2014,

 • Melbourne, Australia – październik 2014,

 • Nowy Jork, USA – wrzesień 2015,

 • Göteborg, Szwecja – czerwiec 2016.